Pintér Gábor
Hét Évszak

A Deák Erika Galériában harmadik önálló kiállításával jelentkezik a nemzetközi viszonylatban évtizedek óta meghatározó festészeti irányzat, az úgynevezett bad painting fiatal hazai képviselője, Pintér Gábor. Expresszív, színes vásznai valós és hipotetikus jeleneteket rögzítenek. Képei a realizmus és szürrealista absztrakció egyedi kombinációi.

Legújabb képeit olyan tranzitállapotú festményeknek tartja, amelyeken a gondolkodási folyamat kikristályosodásának pillanatai rögzülnek. Pintér nem feltétlenül félrevezetési szándékkal igyekszik a hétköznapi dolgok szürrealista összeillesztésén keresztül megfejtésre késztető képrejtvényeket festeni. Ezekkel a festményekkel inkább szeretne rámutatni a gondolkodás egyik sajátos jelenségére, arra a folyamatra, amikor önkényesen, akaratlanul jutnak eszünkbe dolgok mindenfajta kontextus vagy nagyobb narratíva nélkül, amikor látszólagos összefüggés nélkül vezet egyik kép a másikhoz.

Jelen kiállításon a festmények mellett ugyanezen logika mentén kerülnek legújabb objekt-kísérletei is bemutatásra. A műanyag hígítós flakon nemes porcelánszoborrá válik, amelyeken festészettörténeti parafrázisok jelennek meg. Ezzel a gesztussal a művész egyrészről a festészet határait feszegeti, másrészt az illem, a méltóság, a jó ízlés és a szépség, mint értékek kanonikus toposzai ellen is támadást indít. 

2015. 02. 27. - 2015. 04. 04.info@deakgaleria.hu
+36 1 201 3740Szerda-Péntek 12:00 - 18:00
Instagram

View