Moizer Zsuzsa
A növekvő zöld legendája

Moizer Zsuzsa a fiatal magyar festőgeneráció kiemelkedő, egyedi hangvételű tagja. A Deák Erika Galériában bemutatásra kerülő legfrissebb festményciklusa egy egészen új arcát mutatja a festőnőnek. Korábbi elnagyolt, lágy akvarelljeit telített, buja olajképek és azokkal korelálló installációk váltják. A szinte Moizer védjegyévé vált, a korábbi képeket is domináló finom pasztellszíneket egy intenzívebb és mozgalmasabb festészeti alkalmazással újítja meg. A természeti inspirációk és belső víziók által életre keltett színek és formák harmonikus együttállásából egy új és érett festő bontakozik ki előttünk. A festmények az álom és a valóság határmezsgyéjén mozgó képi világot idéznek.

A természet reális formáit szubjektív, lírai kompozíciók irányába gondolja tovább Moizer, amelyek inkább utalnak egy idealista szubjektív tájra, mint a valós világra. A rá addig oly jellemző alakok és zoomorf lények konkrét jelenléte háttérbe szorul, de a transzformáció, a metamorfózis, még ha elvont formában is, de megmarad a festő kelléktárában. A gazdag vegetációjú egzotikus tájakat, erdőket, fákat, virágokat ábrázoló expresszív ecsetkezelésű olaj-vászon képekre nagy hatást gyakorolt Hawaii növényvilága és az ahhoz szorosan kapcsolódó legendárium. A munkák egy részét egy Hawaii utazás és a szigetcsoport mondavilágában fontos szerepet játszó átváltozás-történetek inspirálták. Ilyen történet az Ohi a lehua fa eredettörténete is, amely több festményen is megjelenik. A fa egy be nem teljesült szerelem szimbóluma. A legenda szerint Ohiat féltékenységében fává változtatta Pele, a vulkánok Istennője. Bánatában szerelme, Lehua virág lett a fán.

A növényformában egymásra találó szerelmesek története nem egyedi, számos más növényhez kapcsolódik hasonló mítosz, ami jól mutatja a szigetvilág kultúrájának természetben való gyökerezését és az ahhoz való szoros kötődését, amely Moizerre is nagy hatást gyakorolt.

A Növekvő zöld legendája című kiállítással Moizer megmutatja, hogy számára a festészet az ösztönösség és a tudatosság kettősségén alapuló érzelmi és intellektuális tevékenység. Festményei pedig poétikus eszközök arra, hogy rámutathasson a bennünket körülvevő dolgok változására, állandó és megállíthatatlan alakulásra.

 

Moizer Zsuzsa 1979-ben született Budapesten. Budapesten és Pusztaszabolcson él és dolgozik. 2004-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. Számos hazai és nemzetközi intézményben szerepelt csoportos kiállításokon. Budapesten többek között a Deák Erika Galériában, a Ludwig Múzeumban, a Budapest Galériában, az Ernst Múzeumban, Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban és a Deák Képtárban, Dunaújvárosban a Kortárs Művészeti Intézetben voltak láthatóak művei. Számos fontos magángyűjtemény gerincét alkotják munkái.

2016. 09. 08 - 10. 15.info@deakgaleria.hu
+36 1 201 3740Szerda-Péntek 12:00 - 18:00
Instagram

View