FLORAL CENTREPIECE

A.K. Blakemore, Csató József, Ember Sári, Gáldi Vinkó Andrea, Kemény Zsófia, Kiss Adrian, Klenyánszki Csilla, Moizer Zsuzsa, Pósalaki Anett, Simon Márton, Szűcs Attila, Alexander Tinei

 

Megtekinthető: 2019. február 21 – április 13.

Megnyitó: 2019. 02. 21. 18.00 h

Kurátor: Sárvári Zita

“Words and images are correlates that eternally search for one another”
Johann Wolfgang von Goethe

Következő kiállításunk témájául egy örök visszatérőt választottunk, a művészet ismétlődő és mindig megújuló motívumát, a virágokat. A téma nagyszerűsége egyszerűségében és klasszikusságában rejlik. A Floral Centrepiece című kiállítás, mely címét az egyik kiállító, A.K. Blakemore Date című verséből kölcsönözte, amely a Dazed and Confused Magazinban jelent meg 2018-ban, a virág formális, szimbolikus, politikai és esztétikai heterogenitását mutatja be és örökségének életben tartására vállalkozik.

A sokféle pozícióval rendelkező (tudományos, eufémikus, memento mori, festői, gyermeki, költői) megközelítésmódok párbeszéde mentén szeretnénk újragondolni a költői élmény és a vizuális művészetek közötti élő kapcsolatot azzal, hogy nem rendhagyó, de ritka módon a vizuális művek mellett költeményeket is kiállítunk. A bemutatásra kerülő versek, akárcsak a műtárgyak, egyszeri és megismételhetetlen alkotásokként jelennek meg.

A két médium az évszázados esztétikai viták ellenére teljesen egyenrangú „testvérmúzsaként” mutatkozik be. Nem célunk „amazt beszélő festménnyé, emezt pedig néma költeménnyé…” (Lessing) tenni.

A téma természetéből adódóan, valamint a textualitás intimebb és lassabb befogadhatósága okán, úgy érezzük, a versnek, mint műformának egy kiállítási szituációban helye van, hatást gyakorolva az értelmezés gyakorlatára, ezzel egészen új percepciókat eredményezve.

Együttműködő partnerek: Art+Text, Molnár Ani Galéria, Trapéz Galéria
Welcome drink by Absolut Hungary