Floral Centrepiece

A.K. Blakemore, Csató József, Ember Sári, Gáldi Vinkó Andrea, Kemény Zsófia, Kiss Adrian, Klenyánszki Csilla, Moizer Zsuzsa, Pósalaki Anett, Simon Márton, Szűcs Attila, Alexander Tinei

“Words and images are correlates that eternally search for one another”
Johann Wolfgang von Goethe

Következő kiállításunk témájául egy örök visszatérőt választottunk, a művészet ismétlődő és mindig megújuló motívumát, a virágokat. A téma nagyszerűsége egyszerűségében és klasszikusságában rejlik. A Floral Centrepiece című kiállítás, mely címét az egyik kiállító, A.K. Blakemore Date című verséből kölcsönözte, amely a Dazed and Confused Magazinban jelent meg 2018-ban, a virág formális, szimbolikus, politikai és esztétikai heterogenitását mutatja be és örökségének életben tartására vállalkozik.

A sokféle pozícióval rendelkező (tudományos, eufémikus, memento mori, festői, gyermeki, költői) megközelítésmódok párbeszéde mentén szeretnénk újragondolni a költői élmény és a vizuális művészetek közötti élő kapcsolatot azzal, hogy nem rendhagyó, de ritka módon a vizuális művek mellett költeményeket is kiállítunk. A bemutatásra kerülő versek, akárcsak a műtárgyak, egyszeri és megismételhetetlen alkotásokként jelennek meg.

A két médium az évszázados esztétikai viták ellenére teljesen egyenrangú „testvérmúzsaként” mutatkozik be. Nem célunk „amazt beszélő festménnyé, emezt pedig néma költeménnyé…” (Lessing) tenni.

A téma természetéből adódóan, valamint a textualitás intimebb és lassabb befogadhatósága okán, úgy érezzük, a versnek, mint műformának egy kiállítási szituációban helye van, hatást gyakorolva az értelmezés gyakorlatára, ezzel egészen új percepciókat eredményezve.

Együttműködő partnerek: Art+Text, Molnár Ani Galéria, Trapéz Galéria
Welcome drink by Absolut Hungary

Megtekinthető: 2019. február 21 – április 13.

Megnyitó: 2019. 02. 21. 18.00 h

Kurátor: Sárvári Zitainfo@deakgaleria.hu
+36 1 201 3740Szerda-Péntek 12:00 - 18:00
Instagram

View