Feszültség és harmónia
Bak Imre

Bak Imre (sz. 1939) a magyar festészet kiemelkedő és meghatározó alakja, Munkácsy- és Kossuth-díjas, nemzetközileg is ismert és elismert képzőművész. Művei megtalálhatók a legfontosabb hazai és nemzetközi gyűjteményekben. Képei elsősorban a konstruktivista és a hard-edge, valamint a color-field painting hagyományaihoz köthetők.

A Deák Erika Galériában bemutatott festményei az elmúlt két évben születtek. A két festményciklus jól mutatja, hogy Bak mindig képes a megújulásra. Finom határozottsággal mozdul el korábbi perspektivikus, látképszerű kompozíciójú műveitől egy bátrabb és élénkebb színhasználat és strukturális kombináció felé. Míg korábbi műveiben a tér mélységének hangsúlyozása kiemelkedő fontossággal bírt, addig legújabb képein újra megjelennek a sík, függőleges és vízszintes vonalak alkotta, festészettörténeti utalásokkal gazdagított hálózatok.

A kiállítás központi darabja, a Fénytörténetek V. című négy részes táblakép a geometriai formák izgalmas hálózatából építkezik, és a korábbi dinamikus, tájképszerű művek összefoglalásának tekinthető. A tér mélységét folyamatosan érzékeltető, élénk színvilágú mű nem pusztán lezár egy korszakot, de nagyvonalú gesztusaival előre vetíti Bak legújabb, konstruktivista utalásokkal telített sorozatát. Idei festményein már a stabilitást és nyugalmat árasztó, elsősorban fekete vízszintesek és függőlegesek dominálnak, velük az élénk színkombinációjú terek racionálisabbak, de mégis oldottabbak lettek. Bár úgy tűnik, hogy Bak ismét az ortodox geometria felé fordult, mégis képes megtartani azt az esszenciálisan Bak-i elvet, hogy a néző a tiszta absztrakción túl más jelentésrétegeket is felismerhessen műveiben.

2015. 11. 04. – 2015. 12. 05.info@deakgaleria.hu
+36 1 201 3740Szerda-Péntek 12:00 - 18:00
Instagram

View