A virtualitás egzisztenciális tere

Keresztes Zsófia (1985, HU) és Tivadar Andra (1991, RO)

Két fiatal izgalmas képzőművészeti állásfoglalást mutat be a Deák Erika Galéria a szezon utolsó tárlatán. A meglepő anyaghasználatairól és meghökkentő formavilágáról ismert Keresztes Zsófia, és az alapvetően tradicionális médiumokkal dolgozó, az absztrakt expresszionista festészet legújabb vonulatát képviselő Tivadar Andrea friss szemléletmódú művei kerülnek bemutatásra. A művészek egymásmellé kerülését az indokolta, hogy olyan a napjainkat átható problémaköröket dolgoznak fel, mint a valóságra ható virtualitás, a hálózatok egzotikuma, a felhasználói élmény vagy az információ áramlásának lehetséges útjai, féreglyukak és a gyorsuló társadalom.

Keresztes Zsófia nem ismeretlen a magyar közönség előtt, több csoportos kiállításon is szerepelt már a Deák Erika Galériában. Az efemer anyagok alakításának figyelemreméltó fiatal művésze mindig többszörös szimbolikával operál műveiben, amelyekkel nem csak klasszikus - mitologikus vagy városi - legendákra utal, de a fogyasztói kultúra újratermelődő generációs kérdéseihez is hozzászól.Különböző anyagokkal, például plexivel, műanyaggal, öntapadós PVC tapétával, műbőrrel operáló képtárgyai és objektjei új megvilágításba helyezik az ipari csomagolásról alkotott elképzeléseinket. A technikai eszközök (iMac és LED TV) dobozainak dekonstrukciójával új jelentést társít az arról a tárgyról addig gondoltakhoz. Összefüggő tárgy együtteseiből és motívumrendszereiből pedig egy a virtuális kultúráról megfogalmazott utópikus vízió narratívája bontakozik ki a látogató előtt.

A kolozsvári egyetemen végzett Tivadar Andrea olaj, vászon festményei egyrészről dinamikus, másrészről komolyan ellenőrzött munkafolyamat során készülnek. A bennük felfejthető modernista tradíciókat saját festészeti nyelvén folyatja át a művész. A csövekre emlékeztető formalista megoldásokat olyan, látszólag teljesen kontrolálatlan részekkel állítja párba, ahol szinte felrobban a festék a vásznon. A formákkal, szerkezetekkel és élénk színekkel operáló képek a virtualitás egzisztencialista terére irányítják figyelmünket. Ahogy az absztrakt festészet, úgy ez a mediális tér is a lehetőségek tere, amelyben az információk áramolnak, és amely tág teret enged azok értelmezésének is

2016. 09. 08 - 10. 15.info@deakgaleria.hu
+36 1 201 3740Szerda-Péntek 12:00 - 18:00
Instagram

View